TC Zwart Logo
Phone

Bel Gert Zwart
0541 850 700

 Lockout Tagout

Het is van groot belang dat reparatie en onderhoud veilig uitgevoerd kunnen worden. Als een machine gestart wordt, terwijl elders iemand bezig is met reparatie, kunnen er zeer gevaarlijke situaties ontstaan. Met name een grote machine of productielijn kan nooit in zijn geheel overzien worden. Het nemen van veiligheidsmaatregelen is hier noodzakelijk.
LOTO is hiervoor de methode.

Wat is LOTO?

LOTO staat voor Lock-out Tag-out. Het is een werkwijze, waarbij een machine(-lijn) geheel of gedeeltelijk wordt losgekoppeld van zijn energiebronnen, waarna de schakelaar, connector of koppeling zodanig wordt beveiligd dat andere personen deze beveiliging niet ongedaan kunnen maken. Meestal worden hiervoor hangsloten (Lock) gebruikt. Gelijktijdig worden er, daar waar nodig, labels (Tag) aangebracht, waaraan te zien is dat de machine in onderhoud is, maar ook te zien is, wie daar mee bezig is.

Een belangrijk aspect van LOTO is, dat alle betrokken medewerkers bewust worden en bewust blijven van de noodzaak om volgens de veilige (LOTO) methode te werken.

Wat heeft TCZ te bieden?

TCZ kan u helpen met het introduceren van LOTO in uw bedrijf. Eerst gaan wij uw behoefte inventariseren en op basis daarvan gaan wij een procedurehandboek opzetten. In dat boek worden de LOTO-procedure beschreven en ook hoe deze in uw bedrijf geïmplementeerd moet worden.

Vervolgens wordt per machine(-lijn) geïnventariseerd welke energiebronnen er gebruikt worden (elektra, gas, perslucht, enz.) en waar deze geplaatst zijn. Er wordt aangegeven op welk deel van de machine elke aansluiting betrekking heeft. Verder wordt voor elke energie-aansluiting vastgelegd welke methode (hulpmiddel) gebruikt moet worden om bij onderhoud de machine te beveiligen.

Als laatste gaan wij samen met u de procedure introduceren bij de betrokken medewerkers in één of meerdere sessies.

LOTO Middelen

Er zijn tal van hulpmiddelen om uw machine te beveiligen tegen onbedoeld starten. Wij adviseren u graag bij het samenstellen van een pakket middelen en kunnen u deze ook leveren.

 

 

t.
Gert Zwart
Contact Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl
TC Zwart Logo
KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement