TC Zwart Logo
Phone

Bel Gert Zwart
0541 850 700

VGM-beleid

Heeft uw bedrijf ambities om de arbeidsomstandigheden of het VGM-beleid meer vorm te geven, dan kunnen wij u hierbij helpen. Investeren in arbeidsomstandigheden loont. Meer aandacht hiervoor levert geld op en leidt tot minder verzuim, minder kosten, een verhoging van de veiligheidscultuur, hogere motivatie, meer werkplezier en duurzame inzetbaarheid door gezonde en productieve werknemers.
Door de hedendaagse arbo wet- en regelgeving wordt er van bedrijven ook steeds meer een proactieve aanpak verwacht, gericht op voorkomen en beheersen van de risico’s, niet middel- maar doelgericht handelend.

Veel arbeid- of milieuongevallen gebeuren door een onveilige inrichting van de werkplek, werkmethodes, ondeskundigheid of door onoplettendheid. Het uitvoeren van een werkplek RI&E brengt de risico’s in kaart. Op basis van een plan van aanpak kunnen de risico’s worden aangepakt, waarna deze aanzienlijk verminderen.
Nadat een RI&E is uitgevoerd en het plan van aanpak is opgesteld, kan er begonnen worden met de uitvoering daarvan. Hiermee kunt u aantonen dat u aan de zorgplicht voldoet.

Maar heeft uw bedrijf voldoende betrouwbare en actuele arbokennis om de gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van VGM goed uit te voeren, heeft uw bedrijf alle arbo- en milieurisico’s in kaart gebracht en een plan van aanpak opgesteld?

Wij kunnen u helpen om het veiligheidsniveau in uw bedrijf te verhogen door u van gedegen advies te voorzien, de VGM risico’s in kaart te brengen, rapportages procedures en instructies op te stellen, trainingen en voorlichting te geven of optreden als toezichthouder tijdens de uitvoering van risicovolle werkzaamheden.

Een systeem conform VCA, OHSAS 18001 of ISO 14001 kan structuur geven aan het beleid m.b.t. veiligheid c.q. milieu.

VCA

VCA staat voor ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers’. VCA is bedoeld om veiliger te gaan werken en om ongelukken te verminderen.

OHSAS 18001

OHSAS staat voor ‘Occupational Health and Safety Assessment Series’. Dit is een norm, die ARBO risico’s inzichtelijk en beheersbaar maakt. Arbomanagementsystemen  volgens de OHSAS 18001 norm worden internationaal geaccepteerd.

De normen ISO 9001 en 14001 sluiten goed aan bij dit managementsysteem. In combinatie vormt het een zorgsysteem voor veiligheid, milieu en kwaliteit.

ISO 14001

ISO 14001 specificeert de eisen voor en milieumanagementsysteem die een organisatie in staat stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, rekening houdend met wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft en met informatie over belangrijke milieuaspecten.

t.
Gert Zwart
Contact Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl
TC Zwart Logo
KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement