TC Zwart Logo
Phone

Bel Gert Zwart
0541 850 700

FireExplosieveiligheid ATEX 137

Richtlijn 1999/92/EG – Verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Deze richtlijn richt zich op de werkgever en heeft tot doel de werknemers te beschermen en hen veilig te laten werken in explosiegevaarlijke omgevingen. In het kader van deze richtlijn moet geïnventariseerd worden wat de mate van explosiegevaar is, wat mogelijke ontstekingsbronnen zijn, hoe groot de kans is dat een explosie zich gaat voordoen, enzovoort. Vervolgens moet er een explosieveiligheidsdocument opgesteld worden, waarin de mate van gevaar wordt vastgelegd en waarin vooral ook wordt vastgelegd hoe er gewerkt moet worden om risico’s uit te sluiten. Een belangrijk aspect daarvan zijn de procedures die gehanteerd moeten worden wanneer er reparatie- en of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Wat doen wij voor u?

Technisch Consult Zwart kan de werkzaamheden die voortvloeien uit de eisen van deze richtlijn voor u uitvoeren, of u daarbij ondersteunen. Wij vertalen de regelgeving voor u naar bruikbare, heldere documenten. Wij houden van doelgerichte en praktische aanpak, die u zeker zal aanspreken.

Implementatie

Het opzetten van zo’ n EVD (Explosieveiligheidsdocument) is één, maar er ook naar handelen is twee. Vaak gebeurt het dat het EVD dankbaar in ontvangst genomen wordt en met een gevoel van ‘Zo, dat is geregeld’ in de kast wordt gezet. Heel belangrijk is de implementatie van de werkwijze. Ook daarbij willen wij u helpen. Wij kunnen u en uw medewerkers in een of meerdere dagdelen op weg helpen om te leren omgaan met de juiste werkwijze. Met als resultaat inzicht te verschaffen in hoe u veilig kunt werken.

Fire
naar Explosieveiligheid Algemeen

Fire
naar Explosieveiligheid ATEX 95

Book
naar Explosieveiligheidsdocument

 

 

t.
Gert Zwart
Contact Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl
TC Zwart Logo
KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement