TC Zwart Logo
Phone

Bel Gert Zwart
0541 850 700

FireExplosieveiligheid

Op het gebied van explosieveiligheid zijn er twee richtlijnen. De eerste heeft betrekking op het veilig (kunnen) werken in een explosiegevaarlijke omgeving (ATEX 137) en de tweede heeft betrekking op machines en apparaten die gebruikt worden in een explosiegevaarlijke atmosfeer (ATEX 95).

Explosieveiligheidsdocument

 In Nederland is de richtlijn ATEX 137 geïmplementeerd in de Arbowetgeving. Bedrijven waar explosiegevaar latent aanwezig is, moeten de explosierisico’s beoordeeld worden en, daar waar nodig, zal men veiligheidsmaatregelen moeten treffen om de risico’s te beheersen. In een EVD (Explosieveiligheidsdocument) wordt de beoordeling gedaan, worden risico´s in kaart gebracht en worden de benodigde maatregelen vastgelegd in combinatie met een plan van aanpak om ookop termijn veilig te kunnen blijven werken.

 

t.
Gert Zwart
Contact Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl
TC Zwart Logo
KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement