TC Zwart Logo
Phone

Bel Gert Zwart
0541 850 700

BookExplosieveiligheidsdocument

Het doel van een explosieveiligheidsdocument (EVD) is het inventariseren van potentiële gevaren en het opstellen van veiligheidsregels met betrekking tot het gebruik van- en omgang met een installatie. Deze acties moet leiden tot een maximaal niveau van veiligheid onder alle omstandigheden, waaronder een installatie gebruikt wordt.

Werk aan of in de buurt van een installatie

Als andere partijen (toeleveranciers, onderhoudsbedrijven, enzovoort) werkzaamheden gaan uitvoeren aan of in de nabijheid van de omgeving met explosiegevaar, moet het veiligheidsniveau gehandhaafd blijven. Om dat te bewerkstelligen worden in een EVD de gevaren geïdentificeerd en ingeschat, en worden er regels opgesteld, die nauwgezet nageleefd moeten worden.

Plan van aanpak

In een ‘plan van aanpak’ worden alle geconstateerde afwijkingen vermeld en wordt vastgelegd wat en wanneer zaken worden aangepakt. Het EVD met een ‘plan van aanpak’ is een levend document; dat wil zeggen dat het door de gebruiker van de installatie opgevolgd, uitgevoerd en bijgewerkt moet worden.
Het bijgewerkte ‘plan van aanpak’ is bij een inspectie de basis om aan te tonen wat de status binnen de organisatie is ten aanzien van explosieveiligheid.

Wat doet TCZ voor u?

In dit kader kunnen wij het volgende voor u doen:

  • Uitvoeren van de inventarisatie;
  • Het schrijven van het Explosieveiligheidsdocument;
  • Het opstellen van een Plan van Aanpak;
  • Implementeren van het gebruik van het Explosieveiligheidsdocument.

Fire
naar Explosieveiligheid algemeen

Firenaar Explosieveiligheid ATEX 95

Firenaar Explosieveiligheid ATEX 137

t.
Gert Zwart
Contact Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl
TC Zwart Logo
KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement